Wizja

Brzeska 18 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kamienic na warszawskiej Pradze. Nieruchomość ta ma barwną historię – została wybudowana w 1914 r., w przededniu wybuchu I wojny światowej i zaliczała się do najpiękniejszych kamienic w tej części Warszawy.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego przy Brzeskiej 18 mieściła się m.in. piekarnia, liczne manufaktury zaopatrywały stragany kupców z sąsiedniego Bazaru Różyckiego. Po II wojnie światowej kamienica została odebrana prawowitym właścicielom i niszczała wskutek zaniedbań i dewastacji. Nie przeprowadzano w niej remontów, co doprowadziło do zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania. Z kamienicy wykwaterowano lokatorów, jednak faktyczną rozbiórkę zatrzymał wpis do rejestru zabytków.

Spadkobiercy dawnych właścicieli odzyskali kamienicę po wieloletniej batalii sądowej. Wiosną 2015 r. spółka inwestycyjna Magmillon odkupiła kamienicę i podjęła się renowacji budynku.

Jako inwestor, kładziemy ogromny nacisk na odtworzenie pierwotnego, późno secesyjnego stylu kamienicy. Planujemy przywrócić mu dawny blask, a przede wszystkim ponownie ożywić. Jesteśmy przekonani, że „stare jest piękne”, szczególnie, jeśli zostanie pieczołowicie odnowione. Leży nam na sercu zachowanie oryginalnej tkanki miejskiej Warszawy. Pragniemy stworzyć nową wizytówkę całej okolicy, która pociągnie za sobą proces przeobrażania się ulicy Brzeskiej.

Po remoncie w kamienicy znajdą się 54 lokale mieszkalne o powierzchni od 24 do 134 m.kw., a na dolnych kondygnacjach dostępnych będzie 5 lokali komercyjnych, w tym 2 z witrynami od strony ul. Brzeskiej i Bazaru Różyckiego. Lokale te, o powierzchni 140 do 207 m.kw., będą mogły być przeznaczone pod funkcje usługowe, biurowe lub handlowe.

Po więcej informacji o kamienicy zapraszamy do sekcji „Historia”.
Po szczegóły dotyczące lokali zapraszamy do sekcji „Oferta”.