23 września 2016

Podczas prac w kamienicy frontowej odkryto niezinwentaryzowane belki stalowe w ścianie od ulicy Brzeskiej, które postanowiono pozostawić bez zmian.