28 lipca 2016

Rozpoczęliśmy prace porządkowe oraz wzmacnianie fundamentów kamienicy metodą iniekcji strumieniowej – JET GROUTING. Umożliwi to polepszenie parametrów mechanicznych gruntu i zapewni stabilność konstrukcji całej kamienicy. Proces ten polega na wprowadzeniu pod wysokim ciśnieniem zaczynu cementowego.20160720_150222 (1)
20160726_093403