26 sierpnia 2016

Jet-grouting działa! Ostatnie badania geodezyjne wykazały, że fundamenty naszej kamienicy są coraz bardziej stabilne i przygotowane na przyjęcie nowych obciążeń od stropów i wzmocnień konstrukcji.